Queera spår i Samlingen / Queering the Collection

Grafisk design för Malmö Konstmuseum. Folder, A5, 2023-24.

Vad händer när vi ser på en konstsamling ur ett ­queerperspektiv? Den här foldern utgår från Malmö Konstmuseums ­samling och ­presenterar konstverk ur Samlingen i ­relation till historisk och samtida ­queerhistoria. Vissa av verken har tydligt queera motiv eller är skapade av en konstnär som själv ­identifierar sig som queer, andra har valts ut genom ­queera läsningar av en bildvärld eller dess historiska kontext. Detta har lett till ­spännande och ­oväntade samband som ­öppnar upp både ­Samlingen och konst­historien för fler perspektiv och berättelser.

Kontakt: h.juliastenberg@gmail.com