ORGAN & MEDICINALVÄXTER
6 st akvarellmålningar, 60 x 80 cm, 2019-21 
Utställningsvy från REHAB Kultur, Malmö Gallerihelg 2022.Kontakt: h.juliastenberg@gmail.com