NuDåSen - En konstnärlig undersökning av Munktellstaden


Grafisk identitet och illustration för Carnemalm Sandsborg AB, Malmö, 2023.

NuDåSen är en konstnärlig undersökning av stadsdelen Munktellstaden i Eskilstuna, där skolelever bl a fått ge namn åt olika platser baserat på egna minnen och berättelser. Det grafiska materialet består av en logotyp, affischer som dokumenterar projektet och en stadskarta som visar var de olika platserna ligger. NuDåSen resulterade även i en utställning på Eskilstuna Konstmuseum.
Kontakt: h.juliastenberg@gmail.com